Upravit stránku
Zde naleznete veškeré informace o platebních podmínkách a splátkových kalendářích.

Platební podmínky

Nezávazná rezervace – evidenční list po dobu 5-ti dnů

Smlouva o rezervaci – bytová jednotka je klientovi rezervována po dobu 20-ti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Platí se rezervační poplatek ve výši 30.000,- Kč, který je splatný při podpisu rezervační smlouvy a stává se smluvní pokutou v případě, že se klient do 20-ti dnů nedostaví podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je smlouva, která již řeší platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se v ní zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím vybraný způsob financování nákupu nemovitosti. Do 14-ti dnů je budoucí kupující povinen uhradit na účet budoucího prodávajícího první zálohu ve výši dle zvoleného způsobu financování.

Kupní smlouva je smlouva, kterou se předmět koupě – prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího. Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu. Uzavírá se po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Klient si může zvolit jednu z následujících variant splátkového kalendáře:

 

Varianty splátkového kalendáře

Základní cena uvedená v ceníku bytů platí za předpokladu dodržení standardního splátkového kalendáře.

Splátkový kalendář bez hypotečního úvěru - BD U vinice obj. A a obj. B

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 1
rezervační poplatek při podpisu RS30.000,-
do 14-ti dnů od podpisu SSBK10 % z CB
do 90-ti dnů od podpisu SSBK90 % z CB


Splátkový kalendář s využitím hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. A a obj. B

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 2
rezervační poplatek při podpisu RS30.000,-
do 14-ti dnů od podpisu SSBK10 % z CB
do 90-ti dnů od podpisu SSBK90 % z HÚ
 
 

Splátkový kalendář bez hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. C

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 1
rezervační poplatek při podpisu RS30.000,-
do 14-ti dnů od podpisu SSBK10 % z CB
do 14-ti dnů od dokončení vnitřních omítek90% z CB 


Splátkový kalendář s využitím hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. C

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 2
rezervační poplatek při podpisu RS30.000,-
do 14-ti dnů od podpisu SSBK10 % z CB
do 14-ti dnů od dokončení vnitřních omítek90% z HÚ 


Více informací o možnosti zvýhodněného hypotečního úvěru u FINVISION, s.r.o.  Zde...

Bude-li klient požadovat notářskou či bankovní úschovu, účtuje se mu vedle nákladů na zřízení úschovy jednorázový poplatek ve výši 5000,-Kč.

 

Úhrady záloh a doplatku kupní ceny bytové jednotky musí být hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího zřízený u Fio banky a.s., která je jednak úvěrující bankou prodávajícího a zároveň partnerem projektu – výstavba bytových domů U Vinice. Na tomto bankovním účtu budou veškeré platby deponovány do doby vkladu vlastnického práva k předmětu koupě a prodeje. Platby od kupujících složené na tomto bankovním účtu nebudou v průběhu výstavby používány. 

Doplatek kupní ceny lze uhradit z hypotečního úvěru kupujícího. Naše společnost je připravena zřídit zástavní právo k předmětu koupě k zajištění hypotečního úvěru budoucího kupujícího.

Vysvětlivky k tabulkám

RS – rezervační smlouva 
SSBK – smlouva o smlouvě budoucí kupní 
CB – cena bytu vč. DPH 
HÚ – hypoteční úvěr 

Pozn.: Rezervační poplatek je vratný až po úplném doplacení celkové ceny bytu vč. klientem požadovaných klientských změn bytové jednotky v stanovených termínech. V případě, že inflace v době výstavby přesáhne hodnotu 5%, budou koeficienty uvedené u jednotlivých splátkových kalendářů upraveny o výši inflace.

Vyberte si z nabídky zvýhodněného financování zde..